In 1 dag uw go-to-market bepalen!

 


Eén van uw producten blijft achter in omzet……

U start een samenwerking met een partner….

U wilt een bestaand product ook in andere markten positioneren….


 

Business Whisperers helpt u hierbij!

U en uw team leren om in de schoenen van de klant te gaan staan. Om na te denken welke klant-behoeften uw product vervult en hoe u dit in de toekomst nog beter kunt doen.

 

Het traject

Wij komen bij u op bezoek voor een intake. U geeft een toelichting op de markt, het product, en de positionering. Waarschijnlijk krijgen we van u een hoop materialen, zoals folders of productbeschrijvingen, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden.

foto_Villa_Rozenheuvel.png

De sessie duurt 1 dag, we ontvangen u op onze locatie op de Loolaan in Apeldoorn. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig. Na een korte toelichting op onze aanpak gaan we direct aan de slag.

We begeleiden uw directie-team met 2 Business Whisperers. De ene Whisperer acteert als facilitator, de andere Whisperer ondersteunt u inhoudelijk.

De week erna komen we wederom bij u op locatie, en geven u de terugkoppeling. Business Whisperers overhandigt en presenteert aan uw management-team de geformuleerde waarde-propositie, de elevator pitch, en de next steps.

Ervaring

Business Whisperers heeft veel ervaring met deze sessies. In vele varianten: 1:1 met de oprichter van een “start-up”, met directie-teams (4-7 personen), maar ook tegelijkertijd met de 3 directies van een nieuw consortium (12 personen).

De resultaten 

Een interactieve sessie moet een resultaat hebben waar u direct een gevolg op kunt geven. Hieronder ziet u de representatie die we gebruiken in de sessie en die u ook als materiaal zult hebben na de sessie.

ladder Value Mpowerment v3.png

Voor de propositie die wij nu bij u neerleggen ziet u in de figuur de visuele representatie die we ook in de workshop gebruiken. Direct daarnaast staat onze elevator pitch. U kunt de gekleurde woorden direct terugvinden in de visuele representatie. Het opstellen en lezen van dergelijke weergaves zult u ook in de sessie leren. 

Opvolging

Inderdaad, de kans bestaat dat iedereen enthousiast de sessie verlaat, maar dat er geen concrete opvolging aan gegeven wordt. Dit past niet bij Business Whisperers. Daarom komen wij een week later bij u op locatie, en presenteren een voorstel, een stappenplan, hoe u uw go-to-market kan vormgeven. 

Ons voorstel

Deze aanpak bieden we aan voor €5.000.

Kennismaking

U kunt ook kiezen voor het kennismaken met deze manier van formuleren van uw propositie.

In dat geval maken we met u een afspraak voor een sessie van 4 uur, op locatie bij Business Whisperers. Wij verzorgen daarbij een korte introductie, en leiden u door een verkorte sessie. U krijgt de resultaten (onverwerkt) mee. U zult merken dat ook deze verkorte sessie zeer waardevol is. Aan het eind van de sessie vragen wij u welke waarde deze sessie voor u heeft gehad. Voor onze facturering nemen we genoegen met de waarde die ú noemt.  

Waardevolle resultaten: 

 • Uitgeschreven: waarde-propositie
 • Uitgeschreven: elevator pitch
 • Go-to-market plan
 • ‘Waardevolle’ formulering van bestaande en/of nieuwe producten
 • Scherpere focus op de klant
 • Toets op marktpositionering en onderscheidend vermogen
 • Interne consensus
 • Betere samenwerking van afdelingen (marketing, sales, dienstverlening)
 • Betere externe communicatie en verkoopkracht
 • Organisatiebreed begrip voor marketingconcepten
 • Handvatten voor productinnovatie, cross selling en verrijking portfolio

 Kortom: u heeft een inspirerende en leuke dag. De uitgewerkte resultaten ontvangt u, en u kunt hiermee direct aan de slag.

Uw plannen om een nieuw product in de markt te zetten direct omzetten in actie?

Maak een afspraak om meer informatie te verkrijgen, of wellicht zelfs direct een dag(deel) in te plannen!

Laten we het in gang zetten!