Sales Mpowerment

Met Sales Mpowerment verhoogt u de klant-focus van uw sales team.

Klantinformatie, reeds aanwezig binnen uw organisatie, wordt heel beknopt en overzichtelijk benut voor meer inzicht, concrete acties en betere prestaties bij individuele klanten.

De doelstellingen per klant, de ruimte voor additionele verkoop en het gedrag van de verkoper worden  met elkaar in verband gebracht. Dit stuurt de verkoopacties, geeft verdieping aan de klantcontacten en maakt rapportages makkelijker. Ook het delen van informatie binnen de organisatie wordt eenvoudiger waardoor een gezamenlijke strategie voor een specifieke klant beter te realiseren is.

Onderdeel van Sales Mpowerment is ook de analyse van de gecombineerde klant strategieën. Alle klant strategieën samen vormen immers de strategie voor de markt. Verbeterprojecten, innovaties, communicatie en targetstelling halen allemaal informatie uit de gecombineerde strategie.

Een prachtig neveneffect van het invullen van de strategie voor een klant is de impact die dat heeft op de gesprekken die worden gevoerd. Terugkoppeling en verrijking van de informatie over de klantdoelstelling en de wijze waarop de klant zijn business doet levert waardevolle informatie om de dienstverlening aan de klant nog verder toe te spitsen op de waarde voor diezelfde klant.

 • Meer klant-focus
 • Beter inzicht in de klantbehoefte
 • Duidelijke strategie per klant
 • Voor het gehele sales team een eenduidige klantbenadering
 • Concrete handvatten voor verbetering
 • Beter klantcontact
 • Sturing op onderbouwde klantstrategieën
 • Inzicht in kansen en beperkingen binnen klantenbestand
 • Betere samenwerking sales & marketing
 • Betere budgetonderbouwing
 • Klantgerichte aanpak als onderneming
 • Meer omzet en loyale klanten