Pipeline Mpowerment 

"Omzet overkomt je niet" : verhoging van omzet is het resultaat van uw inspanningen......
 

De pipeline

Een van de belangrijkste instrumenten in het meten, analyseren en sturen van uw omzet is uw pipeline.
Uw  pipeline is een momentopname van de status van uw commerciële proces. Elke kans op verkoop is hierin opgenomen. Pipeline management is dan het up to date houden van deze momentopname, daarbij worden de wijzigingen in de pipeline verwerkt op basis van uw acties.
Met Pipeline Mpowerment  gebruikt u de veranderingen in uw pipeline om te meten wanneer iets een positief of negatief effect heeft op uw omzetvoorspelling. Wat werkt in uw geval en wat werkt niet ?
 
Wij maken daarbij gebruik van conversie ratio’s. Dat zijn kentallen van hoeveel kansen uiteindelijk tot een opdracht leiden. Maar ook elke tussenstap heeft een conversieratio. U ziet dan bijvoorbeeld ook hoeveel potentiele klanten na de offerte afhaken. En als dat percentage te hoog is zijn dan uw offertes minder goed of maakt u te veel offertes ? 
Gaat u dan bidmanagement verbeteren of juist uw validatie van de kansen?
 
Vanuit uw pipeline krijgt u inzicht waar, wanneer, hoe en door wie worden bij u opdrachten gewonnen en verloren. Bovendien kunt u vergelijkingen maken: hoe is dit beeld bij ons in vergelijking met een jaar geleden? Welke verschillen zie ik per produkt (groep), welke verschillen per klant(categorie)? Met Pipeline Mpowerment krijgt u daarmee antwoorden plus concrete aanwijzingen voor verbetering.
 

Sturing en voorspelbaarheid 

Met Pipeline Mpowerment ontdekt u wat de uw conversieratio is van uw fase in uw verkoopproces en welke fase bij u verbeteringen behoeft. 
Het hebben van een pipeline krijgt daardoor veel meer sturende waarde. Pipeline Mpowerment gaat verder dan het analyseren van acties in het verleden, uw potentiële verbeteringen worden tastbaar, en uw omzet wordt voorspelbaar!
 
Bij Pipeline Mpowerment gebruiken we uw informatie.  We leren u de pipeline gegevens te interpreteren; door binnen uw organisatie te bespreken welke kansen er bij welke fasen in het proces horen, leren uw medewerkers wat er gedaan moet om de kansen op succes te vergroten. Uw pipeline management geeft u direct aanwijzingen voor concrete verbeteringen.
 
Het is dus niet de pipeline die uw verbeteringen realiseert maar het inzicht en uw handelen gebaseerd op dat inzicht. Meten is weten, de keuze voor verbeterprojecten met het meeste rendement wordt daarbij voor iedereen duidelijk : “Omzet overkomt je niet”
 
 

Waardevolle resultaten

  • Inzicht in de resultaten van het verkoopproces
  • Inzicht in de zwakste procesfasen
  • Concrete aanwijzingen voor verbetering
  • Meer sturing op het verkoopproces
  • Een lerende verkooporganisatie
 

Voorspelbaarheid van de omzet

 
Werkt u nog niet met een pipeline dan beginnen we met het implementeren ervan. Business Whisperers heeft een pipeline-tool, eenvoudig, direct te gebruiken, gebaseerd op Excel.