De klant centraal

"De klant centraal" is een houding die door de organisatie heen wordt gepraktiseerd. Voor de klant is dit het meest zichtbaar bij de serviceorganisatie en bij de verkooporganisatie, omdat deze teams de meest directe interactie hebben met de klant. Maar het is ook belangrijk om dit in de marketing-communicatie al tot uiting te laten komen.

Het uitgangspunt daarbij is simpel: hoe kunnen wij de klant helpen ?


Uw klant komt uiteindelijk om iets te kopen

Het ABC-model beschrijft hoe organisaties waarde-producten kopen. Een klant deelt het aankooptrjact op in fasen, en heeft per inkoopfase behoefte aan anderssoortige informatie. Als we inzage hebben in welke fasen een klant het aankooptraject opdeelt, dan  kunnen we de informatie precies afstemmen op de behoefte van de klant in elk van deze fases. Dan helpen we de klant met het maken van zijn keuze.

Als we de timing en inhoud van de communicatie op die wijze helder hebben, dan kunnen we de communicatie ook richten op de waarde van onze diensten of producten in de termen die de klant begrijpt en wil weten. Dat verandert waarschijnlijk de inhoud van de communicatie.
Tenslotte kunnen we per klant een afgestemde strategie maken waarin de klant wordt gehoord en gekend. Dat verhoogt dan ook nog de klantloyaliteit


Andere onderwerpen


 

Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend gesprek met ons aan of
kom eens langs!