U kunt natuurlijk direct naar de web designer stappen met de opdracht voor een nieuwe website....
Maar beter is om eerst na te denken over de doelstellingen die u wilt realiseren met deze nieuwe website, de doelgroepen die u wilt benaderen, en een beschrijving van de waarde-propositie (welk probleem lost u op?, welke resultaten levert dit op?) 
 

Een klant-voorbeeld

Voor deze klant was er noodzaak voor een nieuwe website. Deze website was ter ondersteuning van een geheel nieuwe business activiteit met een nieuw product en –belangrijker- een nieuwe doelgroep.
 

Workshop

Allereerst hebben we in een middag heel scherp verwoord wat de propositie is. Dit hebben we gedaan in de vorm van een workshop, waaraan de directie van de klant heeft deelgenomen.  

blog_een_nieuwe_website_workshop.png

De week volgend op de workshop is de propositie uitgewerkt in 4 niveaus, 

  • Welke toegevoegde waarde levert de propositie voor de klant (bv vergroting marktaandeel)?
  • Welke resultaten levert dit op (bv kostenverlaging en daarmee meer ruimte voor innovatie)?
  • Wat zijn de productvoordelen voor de klant (bv gefaseerd op te pakken)?
  • Wat zijn dan de producten en hun unieke eigenschappen (bv. modulair opgebouwd)
 
 
   Door deze aanpak hadden we direct een indeling voor de commerciële boodschap naar:
  • Raad van Bestuur
  • Directie
  • Afdelingsverantwoordelijken
  • Experts
 
Daarom hadden we direct elevator pitches voor iedere doelgroep.
 
  

Na de workshop

blog_een_nieuwe_website_elevator_pitch.png

De uitwerking en elevator pitches zijn afgestemd met de directie van de klant, dit kon snel, zij waren immers zelf aanwezig bij de workshop. 
Een dag later is het geheel gepresenteerd aan de groep die verantwoordelijk waren voor de (technische en inhoudelijke) opzet van de nieuwe website. Ter plekke is de structuur van de nieuwe website bepaald. Deze structuur was gebaseerd op de doelgroep (Raad van Bestuur, Directie, Afdelingsverantwoordelijkheden, en Experts), maar daar binnen ook naar functioneel domein (Financiën, Logistiek, Marketing, IT). 
 Structuur van de website faciliteert informatie-behoefte van de klant

De structuur faciliteert om steeds verder door te klikken om meer details te weten te komen. Allereerst de boodschap op het hoogste niveau (“deze oplossing ondersteunt u in uw ambitie om uw marktaandeel te vergroten”), op een lager niveau (“hoe?”) wordt dan uitgelegd hoe dit wordt gerealiseerd in meetbare resultaten. 
Het laagste niveau is voor de experts, zij zijn geïnteresseerd in de producteigenschappen, maar ook hier worden telkens de klantvoordelen erbij benoemd.
 
De klant-referenties, zijn ook ingedeeld naar functioneel domein, een CFO is  immers naar andere ‘proof points’ op zoek dan een product expert.
 

Na 14 dagen eerste versie van de website!

Nu de indeling was bepaald, was het een kwestie van het vullen van de content voor ieder benoemd blok. Het hoogste niveau was al klaar, de elevator pitches, dit was immers de uitkomst van de workshop. Ook het laagste niveau met producten en producteigenschappen lag al op de plank. Het tussenliggende deel heeft nog wel wat inspanning gevraagd, maar na 14 dagen ging de eerste versie van de website in de lucht!